Kontaktinformācija

Veikala adrese:
Madona, Saules iela 59
Tel. : +371 64822697
Mob: +371 29235978
Fax: +371 64822655

Rekvizīti:
Zemnieku Saimniecība „VAINAGI”
Reģ. No.: 45401009949

Juridiskā adrese:
Madonas nov.,
Sarkaņu pagasts,
“Vainagi”
LV-4870

Banka:
SEB banka
Konts:  LV65UNLA 005 000 3739 322
Kods: UNLALV2X

Nosūti mums ziņu